top of page

שקיפות

תנועת אנחנו דוגלת בשקיפות מירבית בכל פעולותיה בחברה הישראלית.

בתנועתנו חברים ישראלים וישראליות, מימין ומשמאל משני צידי הקו הירוק, הפועלים ביחד ליצירת 'שותפות ישראלית חדשה' שתחזק את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

לשם כך, וברוח המסורת הציונית, אנו פונים לשותפים ביהדות התפוצות ובקהילה הבינלאומית לקבלת סיוע ותמיכה. 

Tour with IPF interns 11.7.22.jpg

קבלת תרומה מקרנות שותפות (ישות מדינית זרה)

bottom of page