top of page
בין דתיים לחילונים
D892-084.jpg
ח"כ יוסי שריד משוחח עם ח"כ אברהם רביץ, 2005. צילום: משה מילנר, לע"מ.


אנו סבורים שכדי להימנע מההתנגשות הפוליטית בין דתיים וחילונים עלינו ליצור ממלכתיות מוסכמת ומגוונת שתתבסס על הכרה בעצמאות החוקתית של הקבוצות השונות בחברה הישראלית. את הצורה החדשה הזו של ממלכתיות ישראלית אנו מכנים בשם "שוויון חירויות" - חירות שווה לכל הקבוצות בחברה הישראלית. כך תהפוך החברה הישראלית לחברה חופשית, שוות זכויות ומלוכדת, והמורשת היהודית תתחזק מבחירה וללא כפייה, ברוב חלקי העם היהודי על גווניו השונים.


עיקרון שוויון חירויות בנוי על סדרה של כללים ושל פרטים המשלימים זה את זה ויוצרים יחד מכלול רעיוני מלוכד. בליבתו שלושת היסודות הידועים – חירות, שיווין ואחווה.


חירות, פירושה שכל אזרח ואזרחית יוכלו לבחור את אורח חייהם האישי, הקהילתי או הלאומי באמצעות הכרה חוקתית בעצמאות הקבוצות השונות בישראל. שוויון פירושו שישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, כפי שנכתב במגילת העצמאות, ותוך ביטול ההתנגשות בין שיווין הזכויות לערכי הליבה של הקבוצות הדתיות. אחווה פירושה שהממלכתיות הישראלית תחדל להיות הומוגנית ושנויה במחלוקת ותהפוך מוסכמת ומגוונת. אנו סבורים כי גם היהדות האורתודוקסית תצא נשכרת מהצעתנו, משום שהיא תחזק את עצמאותה ויתאפשר לה לחזק את המורשת היהודית ברוב חלקי העם היהודי על גווניו השונים.

2שוויון_חירויות.jpg
bottom of page