חיפוש
  • Israel Piekarsh

האשם האמתי במשבר החוקתי שלנו הוא תקנון הכנסת

בימים האחרונים אנחנו עדים למשבר חוקתי שלא היה כמותו. מן הצד האחד בית המשפט העליון נאלץ להפר את עיקרון הפרדת הרשויות ולהורות ליו"ר הכנסת לבצע פעולה פרלמנטרית, ומן הצד השני יו"ר הכנסת מסרב לקיים פסיקה של בית המשפט העליון. המצב הזה נוצר בעקבות לקונה שקיימת בתקנון הכנסת, לפיה הסמכות לכנס את הכנסת נתונה בידי יו"ר הכנסת בלבד. לפי כלל זה אם יו"ר הכנסת ירצה בכך הוא יכול למנוע לעולם ועד מכל ממשלה שאיננה ממפלגתו לקום, אפילו אם היא תגייס קואליציה של 70 חכי"ם, מכיוון שבסמכותו להחליט לא לכנס את הכנסת ובכך להוביל לבחירות. עד היום יו"ר הכנסת לדורותיהם לא נהגו כך אך האופציה תמיד היתה קיימת בידיהם. השבוע אדלשטיין ניצל את סמכותו כדי למנוע מ-61 חברי כנסת, רוב של הפרלמנט, לממש את מדיניותם. ההסבר שלו שהמהלך נועד כדי לקדם ממשלת אחדות איננו קביל, מכיוון שאין הוא מצדיק את שלילת היכולת לקדם את מדיניות רוב הפרלמנט שמבטא רוב בעם. גם הטיעון לפיו 61 חברי הכנסת מורכבים ממפלגות שאינן יכולות להקים ממשלה ושהאג'נדה היחידה שלשמה התלכדו היא "רק לא ביבי" איננה קבילה מאותה סיבה. רוב בפרלמנט משמעותו מימוש רצון רוב העם. למרות העיוות שאדלשטיין יצר והאילוץ שהוא הציב בפני בית המשפט, גם החלטת בית המשפט אינה חכמה. בית המשפט הציב פסיקה המחייבת את יו"ר הכנסת לנקוט בפעולה פרלמנטרית. אולם על פי עיקרון הפרדת הרשויות בית המשפט לא אמור להתערב ליו"ר הכנסת בניהול הכנסת. בנוסף לכך, בעקבות החלטה זו האמון בבית המשפט העליון יורד, אפילו בקרב חוגי ימין רכים שמאז ומעולם דגלו בציות מוחלט לבית המשפט (אדלשטיין היה אחד מהם). במקום להוציא מתחת ידו פסיקה שכזו בית המשפט היה יכול לפעול באופן אחר שלא היה פוגע במעמדו ובמעמד הכנסת. בית המשפט היה צריך לאחוז את השור בקרניו ובמקום להורות ליו"ר הכנסת לבצע פעולה פרלמנטרית, הוא היה צריך להצביע על כך שתקנון הכנסת לוקה בחסר. כנגזרת מכך הוא היה יכול לקבל החלטה שעל הכנסת לערוך תיקון לתקנון תוך שבוע. אמנם הוא עדיין היה מורה לרשות המחוקקת לבצע פעולה, אך פעולה שכזו הייתה הרבה יותר מקובלת על הציבור משתי סיבות: האחת, ההוראה הייתה מופנית לכלל הכנסת ולא ספציפית ליו"ר הכנסת. שנית, הנימוק להחלטה היה מובן לכלל הציבור.ו בית המשפט היה מקבל את ההחלטה הזו אמנם לא היה נבחר יו"ר כנסת חדש באופן מיידי אלא באיחור של שבוע, אך דחייה של שבוע אחד מתגמדת לעומת המשבר החוקתי הנורא שאנחנו מצויים בו, והעמקת הפיצול בין מחנה הימין והשמאל כתוצאה מכך. אנחנו חייבים להפנים את הכשלים הבסיסיים במנגנון השלטוני שלנו. מחובתנו להתמודד איתם באמצעות הסכמה ישראלית חדשה ורחבה. אם לא נעשה זאת המשבר החוקתי עלול להעמיק במוקדם או במאוחר הרבה מעבר למצב הנוכחי.5 צפיות0 תגובות