חיפוש
  • Israel Piekarsh

קורונה והציבור החרדי – חייבים להיזהר לא לשפוך את התינוק עם המים


תקציר: אסור לנסות לכפות על הציבור החרדי תכניות חינוכיות, אך יש לדרוש מההנהגה החרדית דרישות רבות בתמורה לאוטונומיה החינוכית שהמדינה מעניקה לציבור החרדי. דרישות אלו יוכלו להוביל להשתלבותם של חרדים רבים שיחפצו בכך.

--

בשבוע האחרון חלק ניכר ממהדורות החדשות המרכזיות עסק באי יישום ההנחיות של משרד הבריאות בציבור החרדי. קצב והיקף שמירת ההנחיות בקרב הציבור החרדי נמוכים בהרבה יחסית לציבור הכללי.


התוצאות של התנהלות הציבור החרדי מעלה את חמתם של אנשים רבים. כך למשל רבים זועמים על העובדה שעשרות ומאות אלפי עובדים הוצאו לחל"ת או פוטרו בניסיון לשטח את עקומת הנדבקים, בעוד שהתנהלות הציבור החרדי פוגעת בשאיפה הזו. דוגמא נוספת היא הקצאת כוחות גדולים של המשטרה במטרה לאכוף את ההנחיות בציבור החרדי תוך סכנת הידבקות של השוטרים וספיגת עלבונות מצד חלק מהאוכלוסייה החרדית. אולם, הכעס מהתוצאות הנוכחיות יחוויר לעומת הכעס שיווצר לו תוצאות חמורות יותר יתרחשו בעתיד. למשל, במידה שאחוזי המאושפזים מהחברה החרדית בעקבות נגיף הקורונה יגדל באופן משמעותי הרבה מעבר לגודלם היחסי באוכלוסיה. במצב שכזה יווצר כעס שיתורגם די מהר לסלידה ושנאה של הציבור החרדי. לכל זאת יש להוסיף את העובדה ששפיטת ההתנהלות של הציבור החרדי ביחס לקורונה אינה מתרחשת בחלל ריק, אלא היא תלויה ועומדת לצד טענות קשות וותיקות כלפי הציבור החרדי ביחס לאי נשיאה בנטל הלאומי הכולל שירות צבאי, לימודי ליבה והשתלבות בשוק העבודה.


ברור שעד לסיום המשבר הנוכחי צריך לפעול בכל כלי ההסברה והאכיפה כדי שתקנות משרד הבריאות ייושמו בקרב כלל הציבורים. אולם, השאלה הגדולה היא באילו צעדים יש לנקוט לאחר סיום המשבר, על-מנת שהמציאות הנוכחית לא תחזור על עצמה?


המכנה המשותף של עמדות רבות שנשמעות עכשיו הוא שימוש באמצעי כפייה. לפי עמדות אלו לא ניתן יותר להשלים עם המציאות שבה הציבור החרדי לא נושא בנטל הלאומי, מונע מילדיו מידע בסיסי על העולם ומתנהל בשרירות לב לפי אמונתו מבלי להתייחס להנחיות משרדי הממשלה. לכן, צריך לכפות על הציבור החרדי באופן כזה או אחר להשתלב במדינה ולרכוש השכלה כללית בסיסית.


אך לדעתנו עמדה זו לא יוביל לתוצאה המיוחלת. הסיבה לכך פשוטה. צריך לדעת שהציבור החרדי לא יהיה מוכן לוותר על העצמאות שלו בתחום החינוך ולא משנה אילו אמצעים יפעילו עליו. כדי לשמור על עצמאותו החינוכית הוא יהיה מוכן לשלם מחירים כלכליים כבדים, לשבת בכלא ואף למסור את נפשו. הפעלת כפייה בתחום החינוך לא רק שלא תשיג את מטרתה, אלא להפך היא תעמיק את הפער הקיים בין הציבור החרדי לבין הציבור הכללי ומנגנוני המדינה. נוסף לכך היא תבלום את אותם חרדים מעטים שמנסים להשתלב היום בשוק התעסוקה. כיום החברה החרדית מעלימה מהם עין. אולם במצב של הפעלת כפייה חינוכית על החברה החרדית, כל חרדי שינסה להשתלב בחברה הכללית יוקע על-ידי הציבור החרדי בפומבי וכתוצאה מכך רובם יזנחו את אפיקי ההשתלבות.


תנועת אנחנו מציעה לאמץ כיוון מחשבה שונה. כדי ליצור ברית ישראלית משולבת ומשותפת בין כל הקהילות התרבויות בישראל, עלינו לאפשר תחילה לכל קהילה לחנך את צאצאיה על פי ערכיה העצמאיים. במקום לכפות תכני חינוך על כלל הציבור החרדי אנחנו מציעים להיאבק כדי לאפשר חופש בחירה להשתלבות עבור כל חרדי וחרדית שמעוניינים בכך. המדינה תיקח על עצמה לייצר לאנשים בציבור החרדי מסגרות שיקלו עליהם את ההשתלבות בצבא ובשוק העבודה, מהגיל הרך ועד לגילאים בוגרים. המשתתפים והמשתתפות במסגרות הללו יקבלו סיוע והגנה משטרתית ומשפטית מפני מי שירצה להתנכל אליהם מתוך הציבור החרדי. אך מי שלא ירצה להשתלב בחברה הכללית ויבחר באורח חיים של לימוד תורה לאורך שנים רבות - יוכל לעשות זאת. לפיכך כל שאר המוסדות בציבור החרדי שאינם מלמדים לימודי ליבה יזכו לאוטונומיה חלקית ומוגנת, בתנאי שהם יהיו שומרי חוק בעת שגרה ובעת חירום.


ניתן להעלות עוד הצעות שונות אך הקו העקרוני ברור. אסור לנסות לכפות תכניות חינוכיות על הציבור החרדי, אך יש לדרוש מהמנהיגים החרדים לאפשר למי שרוצה להשתלב בחברה הכללית לרכוש את הכלים המתאימים לכך.15 צפיות0 תגובות