חיפוש
  • Israel Piekarsh

שינוי התודעה הישראלית-פלסטינית (מס.4) – הפתרון.


לאחר שהצגנו בפוסטים הקודמים את קריאתנו לשני הצדדים להכיר בעוולות שנעשו לצד השני ולקחת עליהן אחריות, ניגש כעת לפתרון המעשי שאנו מציעים לזכות השיבה. לשם כך עלינו לבחון מה הם הצרכים של הצדדים, וכיצד כל צד יכול לקבל את זכויותיו ההיסטוריות באופן שווה ומבלי שאף צד לא יפקיד את גורלו בידי האחר.

נתחיל בצד הפלסטיני. מבחינת הפלסטינים זכות השיבה מוגדרת באופן הבא: כל פליט רשאי לחזור למקום שממנו גורש ואין לשום גורם סמכות למנוע ממנו את הזכות הזו. כפי שציינו בפוסט הקודם זכות זו עומדת בבסיס לאומיותו של העם הפלסטיני ולכן אין לו אפשרות להתפשר עליה.

לעם היהודי יש שני צרכים המובילים לאי הכרה בזכות השיבה ומתוך כך גם לאי הכרה בעוולות שביצע בנושא. הצורך הראשון הוא הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כניסה מסיבית של פליטים תשנה את המאזן הדמוגרפי באופן שישנה את הגדרת המדינה. הצורך השני הוא שמירה על הביטחון והחוסן הכלכלי של המדינה. הכנסת אוכלוסיית פליטים שחלקה הגדול עוינת את מדינת ישראל תגביר את ההסתה והפעילות האלימה. בנוסף, מצבם הכלכלי של רבים מהפליטים ירוד והדבר יקשה על הצמיחה של הכלכלה הישראלית.

לפיכך לכאורה הצרכים של שני הצדדים סותרים לחלוטין ולא ניתן להגיע לנוסחה של פתרון. כתוצאה מכך כל צד מסרב להכיר באחריות שלו בנושא. אולם, כשמעמיקים בצרכים של כל צד ניתן להציע פתרונות מעשיים.

נניח לרגע שמדינת ישראל תשנה גישה, ותסכים לשקול להכיר בזכות השיבה ולקחת אחריות על הסוגיה, אך תדרוש מהצד הפלסטיני להכיר בזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי במדינת לאום עצמאית. האם זה הצהרה ישראלית זו תסייע לנו לפתור את המחלוקת? תלוי. במידה והפלסטינים ימשיכו לסרב להכיר בזכותו של העם היהודי למדינה משלו - אכן המחלוקת לא תיפתר, והעם היהודי מצדו הרוויח רק לגיטימציה מוסרית. אולם אם הפלסטינים יסכימו מצדם לעשות מהלך זהה ולהכיר בזכות העם היהודי למדינת לאום עצמאית, אז ניתן יהיה להציע את הפתרון הבא: מדינת ישראל תכיר בזכות השיבה ותסכים ש-30% מאוכלוסיית אזרחיה תהיה פלסטינית, ובלבד שהפלסטינים יכירו ברוב יהודי של 70 אחוז מאזרחי ישראל. ההכרה ההדדית הזו תאפשר לקלוט פליטים פלסטינים כאזרחים שווי זכויות במדינת ישראל כל עוד הרוב היהודי שהוסכם ישמר. כל פליט יוכל לבחור האם לחכות לתורו להיכנס, לחזור לגבולות מדינה פלסטינית או לקבל פיצויים ולוותר על זכאותו. במידה ויוערך שהרוב היהודי ירד מהאחוז שהוסכם כניסת הפליטים תיפרס על שנים רבות יותר, ולחלופין בעקבות הערכות הפוכות (למשל גל עלייה גדול של יהודים) יותר פליטים יוכלו להיכנס (שגשוג הדדי כבר אמרנו). אנחנו יודעים שהרבה מהקוראים עלולים לקפוץ ולהתנגד כבר עכשיו – אז אנחנו ממליצים להמתין עד סוף הפוסט.


נפנה עתה לצורך השני של העם היהודי, לפיו כניסה של פליטים תפגע ביטחונית וכלכלית במדינת ישראל. הטענה הזו נכונה ולא ניתן להכחיש אותה, אך לדעתנו ניתן להתמודד עמה באמצעות שני מנגנונים: האחד שכניסת הפליטים לא תיעשה בבת אחת אלא תיפרס על פני חמישים שנה. המנגנון השני הוא שהפליטים יתאזרחו במדינה רק אם הם ייקלטו כיאות בתוכה, וקליטתם תימדד על פי מדדים כמותיים מגוונים (חינוך, הסתה, אבטלה וכו...) כדי לוודא אי פגיעה ביטחונית וכלכלית במדינת ישראל. במידה והמדדים לא יעמדו ברף שיקבע מראש כניסת הפליטים תיעצר ותחודש רק כשהבעיות הללו יבואו על פתרונן.


כעת הצד היהודי וודאי ישאל את עצמו - ומה יקרה כאשר הפליטים שייכנסו ויתאזרחו יולידו ילדים רבים ויחצו את קו ה-30%? במצב כזה הם יסכנו את הרוב היהודי וממילא את הגדרת המדינה כמדינה יהודית. כדי להשיב על האתגר הזה צריך תחילה להדגיש את המובן מאליו: זוהי זכות אדם בסיסית של כל משפחה פלסטינית להביא להביא ילדים לעולם. כל טענה אחרת היא גזענות מכוערת ופסולה. דווקא משום כך עולה השאלה: איך נוודא שהרוב היהודי יישמר?


אך גם כאן צריך לומר את האמת. מי שחושש מאבדן הרוב היהודי צריך לחשוש היום הרבה יותר מאשר יישום ההצעה שלנו. הרי במצב הנוכחי אין שום הסכמה פוליטית בין המיעוט הערבי והרוב היהודי בישראל באשר לאופייה של המדינה. לפיכך אם היום המיעוט הערבי בישראל יתעצם מבחינה דמוגרפית אז העימות בין הצדדים רק יחריף. לעומת זאת בהצעה שלנו לפחות יש הסכמה ראשונית ומנגנון דמוקרטי שיתמודד עם שינויים דמוגרפים. על פי הצעתנו יוסכם מראש שכל שינוי חוקתי של הגדרת זהותה היהודית של ישראל יוכל להיעשות רק ברוב של 75 אחוז מאזרחי המדינה, שמשמעותו תמיכה של מעל 60 אחוז של הציבור היהודי. הסיכוי ש-60% + מיהודים יסכימו לוותר על זהותה היהודית של ישראל הוא אפסי. ואם מישהו באמת חושש מדבר כזה - אז מה זה אומר על הציונות שלנו?? לכן לדעתנו המנגנון הזה יספק ביטחון מוסכם להגדרת המדינה היהודית לדורות מבלי לפגוע בזכויות הפלסטינים.


אם נסכם, לפי הצעתנו מדינת ישראל תכיר רשמית בזכות השיבה אך היישום של הזכות יעשה על פני זמן ארוך תוך שאנו מוודאים שהפליטים נקלטים כיאות, ובלבד שישמר רוב יהודי של 70 אחוז במדינת ישראל. זו הנוסחה שמספקת מענה לצרכים של שני העמים מבלי שאף צד יפקיר את גורלו בידי האחר.


חושבים שפלסטינים ויהודים לא יסכימו לעולם לכך? תתפלאו, התגובות שאנחנו מקבלים בשטח מכל הקשת הפוליטית מעודדות מאד.2 צפיות0 תגובות