top of page
בין יהודים לפלסטינים
D869-105.jpg
אילוסטרציה ;  צילום: מארק ניימן, לע"מ.


אנו סבורים כי לצד היהודי ולצד הפלסטיני יש זכות להגדרה עצמית במדינת לאום עצמאית. עם זאת, לשני הצדדים יש אינטרסים לאומיים, דתיים, ביטחוניים, וכלכליים בכל השטח הגיאוגרפי מן הים עד לירדן, ולשניהם זיקה היסטורית אליו. ישראל צריכה לוודא כי אין עליה איום ביטחוני מהצד הפלסטיני והצד הפלסטיני מעוניין בהמשך זיקתו הכלכלית לצד הישראלי. העובדה כי שני הצדדים מסרבים להכיר באינטרסים של האחר בשטח העצמי שלהם היא הסיבה המרכזית לקיומו של הסכסוך בנינו. משום כך, הסכסוך ייפתר רק כשתמצא דרך לשלב בין הקמת שתי מדינות לאום נפרדות להכרה בכל השטח מהים עד הירדן כיחידה גיאופוליטית משולבת. לשם כך, אנו קוראים להקמת שתי מדינות לאום נפרדות שבתוכן שתי קהילות מיעוט אזרחיות מהלאום האחר. עיקרון זה מכונה "שתי מדינות שתי קהילות".


אנו מעמידים את עיקרון "שתי מדינות שתי קהילות" על שני יסודות – הסדר הקבע כבסיס ליחסים הקבועים בין ישראל לפלסטינים; ומתווה הפיוס חנינה והגנה לסיום העימות ומעבר ליחסי שותפות בין העמים.

bottom of page