top of page
חזון השותפות הישראלית
הסיור בעוספיה 20.9 (7).jpg
צילום: תנועת אנחנו.

במצב הקיים כיום מבוססת הממלכתיות הישראלית על שני מעגלי זהות בלבד – לאומיות יהודית ואזרחים פרטיים בעלי מרקם תרבותי שונה. רשמית, נכון למועד כתיבת שורות אלה, אין בממלכתיות הישראלית הקיימת הכרה בלאומיות הפלסטינית משני צדדי הקו הירוק או הכרה חוקתית בעצמאות הקבוצות השונות בחברה הישראלית. כל המנגנונים העצמאיים שהצליחו הקבוצות השונות בישראל ליצור בפועל הושגו באמצעות לחצים פוליטיים ומשפטיים והם אינם יציבים, כמו החינוך החרדי העצמאי או המרכולים הפתוחים בשבת בערים החילוניות. לדעתנו למודל ממלכתי-הומוגני זה ישנם מחירים רבים המובילים להתדרדרות ביטחונית ולהתפוררות הקונצנזוס הפנימי בחברה הישראלית.

 

משום כך תנועת אנחנו מציעה את מודל השותפות הישראלית. מודל זה נועד לחזק את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באמצעות התאמת מוסדותיה להרכבה ההטרוגני של החברה הישראלית. תחת המודל הממלכתי ההומוגני הקיים כיום אנו מציעים לאמץ שני עקרונות נוספים – ראשית, במקום לבלום את השאיפות הפלסטיניות נפעל לשלבן עם שאיפות הציונות באמצעות עיקרון "שתי מדינות שתי קהילות". עיקרון זה מבוסס על הקמת שתי מדינות לאום לשני עמים, אך גם על הכרת הצרכים הלאומיים של שני הצדדים משני צידי הגבול; שנית, במקום לנסות להכריע במחלוקות שאינן פתירות בין דתיים לחילונים אנו מציעים את עיקרון "שוויון החירויות" המבוסס על הכרה חוקתית בעצמאותן של הקבוצות השונות בחברה הישראלית ויצירה של ממלכתיות מוסכמת ומגוונת. כתוצאה מכך, יחול בישראל שיווין זכויות גמור בין כל אזרחי ואזרחיות המדינה, והמורשת היהודית תתחזק מבחירה וללא כפייה, ברוב חלקי העם היהודי על גווניו השונים.

שותפות ישראלית.jpg
D1231-085.JPG
טקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות בהר הרצל, 2019. צילום: לע"מ.

מדינה יהודית ודמוקרטית

תנועתנו מאמינה בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, על בסיס זכויות האדם והאזרח האוניברסליים, אנו מאמינים כי ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי שעליה הוא חלם ואליה הוא צעד שלוש פעמים כדי להקים בה את ביתו הלאומי, וברוח זו שואפת תנועתנו כי מדינת ישראל תמשיך להיות פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. לפיכך, אנו קוראים לשמר את זהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל. פירושו של דבר הוא שאנו קוראים לשמר את קיומו של הרוב היהודי בקרב אזרחי ישראל, את קיומם של סמלי המדינה הממלכתיים בהשראת המורשת היהודית כמו לוח השנה העברי, השפה העברית, המנון המדינה ודגל הלאום, וכן את הקריאה לשוויון זכויות מוחלט בין כל אזרחי ואזרחיות ישראל כפי שהיא מנוסחת במגילת העצמאות.

יסודות אלו יוצרים את השילוב היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל והם הבסיס הבלתי מעורער של חזוננו. לצד זאת, ההבדל המרכזי בין הצעתנו למצב הקיים היום נעוץ בהכרה בזכויות הקבוצתיות של האוכלוסיות השונות בישראל כפי שיתואר להלן.
 
שתי מדינות שתי קהילות
אנו סבורים כי לצד היהודי ולצד הפלסטיני יש זכות להגדרה עצמית במדינת לאום עצמאית. עם זאת, לשני הצדדים יש אינטרסים לאומיים, דתיים, ביטחוניים, וכלכליים בכל השטח הגיאוגרפי מן הים עד לירדן, ולשניהם זיקה היסטורית אליו. ישראל צריכה לוודא כי אין עליה איום ביטחוני מהצד הפלסטיני והצד הפלסטיני מעוניין בהמשך זיקתו הכלכלית לצד הישראלי. העובדה כי שני הצדדים מסרבים להכיר באינטרסים של האחר בשטח העצמי שלהם היא הסיבה המרכזית לקיומו של הסכסוך בנינו. משום כך, הסכסוך ייפתר רק כשתמצא דרך לשלב בין הקמת שתי מדינות לאום נפרדות להכרה בכל השטח מהים עד הירדן כיחידה גיאופוליטית משולבת. לשם כך, אנו קוראים להקמת שתי מדינות לאום נפרדות שבתוכן שתי קהילות מיעוט אזרחיות מהלאום האחר.


אנו מעמידים את עיקרון "שתי מדינות שתי קהילות" על שני יסודות – הסדר הקבע כבסיס ליחסים הקבועים בין ישראל לפלסטינים; ומתווה הפיוס חנינה והגנה לסיום העימות ומעבר ליחסי שותפות בין העמים.

שוויון החירויות

אנו מציעים את עיקרון "שוויון חירויות" כבסיס חוקתי להכרה בעצמאות הקבוצות השונות בחברה הישראלית. כך תהפוך החברה הישראלית לחברה חופשית, שוות זכויות ומלוכדת, והמורשת היהודית תתחזק מבחירה וללא כפייה, ברוב חלקי העם היהודי על גווניו השונים.

shutterstock_114993568.jpg
נשים דרוזיות ברמת הגולן, 2009 ChameleonsEye / Shutterstock.com

עיקרון שוויון חירויות בנוי על סדרה של כללים ושל פרטים המשלימים זה את זה ויוצרים יחד מכלול רעיוני מלוכד. בליבתו שלושת היסודות הידועים – חירות, שיווין ואחווה. חירות, פירושה שכל אזרח ואזרחית יוכלו לבחור את אורח חייהם האישי, הקהילתי או הלאומי באמצעות הכרה חוקתית בעצמאות הקבוצות השונות בישראל. שוויון פירושו שישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, כפי שנכתב במגילת העצמאות, ותוך ביטול ההתנגשות בין שיווין הזכויות לערכי הליבה של הקבוצות הדתיות. אחווה פירושה שהממלכתיות הישראלית תחדל להיות הומוגנית ושנויה במחלוקת ותהפוך מוסכמת ומגוונת. אנו סבורים כי גם היהדות האורתודוקסית תצא נשכרת מהצעתנו, משום שהיא תחזק את עצמאותה ויתאפשר לה לחזק את המורשת היהודית ברוב חלקי העם היהודי על גווניו השונים.

2שוויון_חירויות.jpg

מטרתה המעשית של תנועת אנחנו היא לשכנע את החברה הישראלית בחשיבות וביעילות של חזוננו הציבורי. לשם כך משימתנו היא לגייס תומכים מהימין והשמאל ולהוביל סדרה של מאבקים ציבוריים שימחישו לציבור הרחב את היתרונות בחזון השותפות הישראלית שאנו מציעים.

לאחרונה, חזון התנועה הורחב ושוכלל בסיוע 'החממה לפיתוח הצעות לסדר חברתי-ישראלי חדש' מטעם מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

bottom of page