top of page
החזון הציבורי

מודל השותפות הישראלית שמציעה תנועת אנחנו נועד לאחד בין הימין והשמאל ולשמר את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, באמצעות יצירת שותפות חדשה בין שלל הקבוצות בחברה הישראלית וחנינה הדדית בין יהודים ופלסטינים. 

 

חזון התנועה הורחב ושוכלל בסיוע 'החממה לפיתוח הצעות לסדר חברתי-ישראלי חדש' מטעם מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

קראו את החזון שלנו והצטרפו אלינו!

ישראל פיקרש מנכ"ל תנועת אנחנו במכון למחקרי ביטחון לאומי
חזון תנועת אנחנו מוצג לבכירי המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).
bottom of page